Baltische dag (Nijmegen)

De Gouden Enge Kunst-en Cultuurreizen, Baltische dag. Louman & Friso
DEZE DAG IS vanwege Corina-maatregelen VERPLAATST NAAR LATER! OOK 26/3 IS EEN VOORLOPIGE DATUM! Uitgebreide informatie over de Baltische regio en een volgende rondreis (zomer 2022) door de landen Estland, Letland en Litouwen. Thema's: historie, stad en platteland, natuurschoon, de Duits-Balten, de Joden, de talen en muziek. Diverse inleidingen.
 • Uitgebreide informatie over de Baltische regio, de huidige landen Estland, Letland en Litouwen. Thema's: historie, de Duits-Balten, de Joden, de talen en muziek.
 • Inleidingen door deskundigen op hun vakgebied, te weten:
  + Frederik Erens studeerde politieke en Oost-Europese geschiedenis met als specialisatie Baltische twintigste-eeuwse geschiedenis. Hij heeft zich bovendien gespecialiseerd in art nouveau en art deco.
  + Joost Langeveld studeerde orgel bij Bert Matter aan het Arnhems Konservatorium, na eerst les te hebben gehad van Cor Kee. Daarnaast studeerde hij ook sociologie en muziekwetenschap. Hij is als organist in dienst van de Grote of St. Stevenskerk te Nijmegen en was jarenlang als docent muziekgeschiedenis verbonden aan de universiteiten van Nijmegen en Utrecht.
  + Wim van Meurs (1964) was o.a. werkzaam als docent Oost-Europastudies aan de Humboldt-Universiteit in Berlijn. Momenteel is hij hoogleraar Europese Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universtiteit te Nijmegen
  + Patrik von zur Mühlen (1942) studeerde geschiedenis, politieke wetenschappen en filosofie en heeft o.a. gewerkt bij het 'Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft' en de 'Friedrich-Ebert-Stiftung'. Hij heeft Duits-Baltische voorouders.
  + Alexander Münninghoff (1944) is op 28 april jl. helaas overleden. Hij studeerde Slavische taal- en letterkunde, en was als journalist eind jaren '80 correspondent voor de Haagse Courant in Moskou. In zijn boek 'De stamhouder' vertelt hij hoe zijn familie werd verdreven uit Riga. 
  + Carolijn Visser is schrijfster van reisverhalen. Zij groeide op in Middelburg (2018; Zeeuws geluk), ontving de Libris Geschiedenis Prijs - 2017 voor haar boek 'Selma. Aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao'. Het boek 'Uit het moeras' (2000) handelt over de moeizame weg van twee Esten om hun eigen bedrijfje op de rails te krijgen en vooral te houden nadat de Baltische Landen onafhankelijk werden van de Sovjet Unie.
 • Locatie: Bovenzaal Thiemeloods, Leemptstraat 32, 6512 EN  Nijmegen.

Reisgegevens

Baltische Landen
reiscode: 101
• Korte reis
data: 26 mrt 2022
duur: 1 dag
reissom: € 165,-
inschrijfformulier (pdf)

VOORLOPIG DAGPROGRAMMA 

09.30 uur: ontvangst met koffie en thee.

10 uur: Frederik Erens geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van het Baltische gebied.

11.30 uur: Wim van Meurs beschrijft de situatie waarin Estland, Letland en Litouwen na de breuk met Rusland kwamen te verkeren op het gebied van de "eigen" energievoorziening.

12.45 uur: lunch.

+++ Alexander Münninghoff is op 28 april 2020 helaas overleden. Hij zou op deze dag een beeld geven van de recente en huidige relatie Rusland - Baltische Landen. Als telg van een Nederlands - Baltisch-Duitse handels- familie in Riga biedt zijn boek "De Stamhouder" veel informatie, niet alleen over zijn familiegeschiedenis, maar ook over de handelsbetrekkingen tussen Nederland en het Baltische gebied. In 1939 werd de familie gedwongen uit Riga te verhuizen naar de destijds nog Duitse stad Posen, momenteel Pools gebied en Poznan geheten. Alexander Münninghoff werd hier in 1944 geboren. +++

14 uur: Patrik von zur Mühlen zal nader ingaan op 'De 700-jarige geschiedenis van de Duits- Balten en hun betekenis voor het gebied'. Lezing in het Duits.

15.30 uur: Carolijn Visser beschrijft hoe twee Esten begin jaren '90 hebben geworsteld om het hoofd boven water te houden met hun eigen bedrijfje, nu de wetten van de markt golden en niet die van de Sovjet Unie. 

17 uur: Joost Langeveld zal kort ingaan op het werk van enkele Baltische componisten. Een klein ensemble zorgt dan met Baltische koormuziek voor een muzikale afsluiting van deze dag.

Ca. 18 uur: einde van de informatiedag.
Voor belangstellenden: mogelijkheid om samen te eten in de nabije omgeving.

 1. Locatie: de themadag wordt gehouden in de bovenzaal van de Thiemeloods te Nijmegen (Leemptstraat 32, 6512 EN), gelegen in de wijk Bottendaal, ca. 10 min. lopen vanaf Nijmegen-CS.
 2. Ter voorbereiding. De volgende boeken van de inleiders zijn beperkt te koop tijdens de Baltische Dag en/of waarschijnlijk bij uw boekhandel (in Nijmegen o.a. Boekhandel Roelants).
  + Patrik von zur Mühlen, Baltische Geschichte in Geschichten; Ecce Revalia, Tallinn, 2006
  + Alexander Münninghoff, De stamhouder; Prometheus, Amsterdam, 2014
  + Carolijn Visser, Uit het moeras; Meulenhoff, Amsterdam, 2000.
 3. Donateurs van Stichting De Gouden Engel (alsook hun eventuele medereiziger) ontvangen een korting van € 10,-- p.p. op alle korte reizen en dagactiviteiten. U bent donateur wanneer u minimaal € 30,- als Donatie-2021 hebt overgemaakt op ING-banknummer NL78 INGB 0000 0701 05 van Stichting De Gouden Engel.
 4. VOORLOPIGE OPGAVE IS MOGELIJK! Bent u geïnteresseerd maar kunt u nog niet definitief beslissen dan adviseren wij u een voorlopige opgave. Wij blijven dan kosteloos een plaats voor u vrijhouden tot u van ons een berichtje krijgt, waarna u zo snel mogelijk moet beslissen.
 5. De eerstvolgende rondreis door de Baltische Landen zal plaats vinden in de periode 12 - 30 juli 2022. Voorlopige opgave isreeds mogelijk. 

! Reisvoorwaarden. Op deze reis zijn de reisvoorwaarden van De Gouden Engel van toepassing. U kunt deze hier lezen of downloaden.

Inbegrepen:
 • alle genoemde lezingen
 • (onder voorbehoud) lezingen van de dag in papiervorm of digitaal
 • koffie of thee
 • eenvoudige lunch
NIet inbegrepen:
 • overige consumpties ter plaatse.

Inschrijven

Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor deze reis.
Bent u geïnteresseerd maar kunt u nog niet definitief beslissen, dan bestaat ook de mogelijkheid van voorlopige opgave.
Wij houden dan kosteloos een plaats voor u vrij.

Vult u hier de reiscode in, deze staat rechts bovenin de pagina, in het blokje Reisgegevens