AVG-privacyverklaring

(voorlopige privacyverklaring i.v.m. persoons- en adresgegevens in het bestand van De Gouden Engel)

Stichting DE GOUDEN ENGEL

+ gebruikt uw naam en postadres om u één keer per jaar te informeren over het reisprogramma in het komende jaar. Indien er in het lopende jaar reizen worden toegevoegd kan een tweede informatieronde volgen.

+ gebruikt (indien gewenst) uw email-adres om u één keer per jaar te informeren over het reisprogramma in het komende jaar. Indien er in het lopende jaar reizen worden toegevoegd kan een tweede informatieronde volgen.

+ gebruikt uw naam en adres (eventueel uw email-adres) om u te informeren over een reis waarvoor u interesse hebt getoond;

+ = ingeval van reisopgave = gebruikt uw naam, postadres en email-adres om u voldoende te informeren over de op handen zijnde reis;

+ maakt geen gebruik van computerprogramma's (functionele cookies, analytische cookies en tracking-cookies) om uw vermoedelijke interesses te achterhalen;

+ zal uw gegevens - zonder uw uitdrukkelijke toestemming - nooit aan derden doorgeven;

+ slaat eventuele paspoortgegevens en -kopieën niet digitaal op en vernietigt deze na gebruik;

+ verwijdert op verzoek al uw gegevens uit haar bestand.