GENT [Expositie Van Eyck]

De Gouden Engel, kunst- en cultuurreizen. Loman & Friso
De expositie 'Van Eyck. Een optische revolutie' in het Museum voor Schone Kunsten te Gent zal niet worden heropend. Hebt u zich opgegeven voor de aanvankelijke dagreizen op 17, 24 en 31 maart dan volgt spoedig informatie over terugbetaling reisgeld en/of reisalternatief.
  • De expositie "Van Eyck. Een optische revolutie" in het Museum voor Schone Kunsten in Gent zal niet worden heropend.
  • Een virtuele rondgang door de expositie is te zien op youtube onder 'Stay At Home Museum': https://www.youtube.com/watch?v=1IZxr6eGJqk
  • Op youtube kan men overigens meerdere opnames vinden die betrekking hebben op genoemde expositie, op de stijl van Hubert en Jan Van Eyck, op een Van Eyck-expositie in het Groeningemuseum te Brugge en op 'Het Lam Gods' in de Sint Baafskathedraal te Gent.
  • Afhankelijk van de mogelijkheid om weer per trein of bus te reizen zijn er plannen om als alternatief een één- of tweedaagse reis naar Brugge en Gent aan te bieden in september.
  • Informatie over een eventueel reisalternatief volgt op deze site en rechtstreeks aan allen die zich voor de dagreizen op 17, 24 en 31 maart hebben opgegeven.
Let op! Deze reis heeft reeds plaatsgevonden

Reisgegevens

België
reiscode: 012
• Korte reis
• Stedenreis
• Themareis
• Busreis
duur: 1 dag