Enschede [Joods en Jiddisch]

deGouden Engel, kunst-en cultuurreizen Enschede. Louman & Friso ontwerpbureau
Themadag "Joods erfgoed in Twente". Salomonson, Spanjaard, Menko e.a. zorgden voor werkgelegenheid in Twente. De textielfabrieken zijn verdwenen, gebleven zijn o.a. bijzondere villa’s en een prachtige synagoge. Slotconcert met Jiddische liederen door Shura Lipovsky (zang) en Paul Prenen (piano). Inhoudelijke begeleiding: Frederik Erens (historicus).
 • Dagreis met als thema "Joods erfgoed in Twente"
 • Joodse ondernemers als Salomonson, Spanjaard en Menko hebben een grote bijdrage geleverd aan de bloei van de Twentse textiel-industrie in o.a. Almelo, Borne en Enschede.
 • Aandacht voor de architectuur van Karel de Bazel (Menko-villa's, synagoge), en hergebruik voormalige fabriekspanden op het terrein van Roombeek (o.a. kunstacademie ArtEZ).
 • Slotconcert met jiddische muziek en verhalen door Shura Lipovsky en Paul Prenen
 • Inhoudelijke begeleiding: Frederik Erens, historicus.

Reisgegevens

Nederland
reiscode: 237
• Korte reis
• Stedenreis
• Themareis
• Busreis
data: 31 mrt 2022
duur: 1 dag
reissom: € 190,-
inschrijfformulier (pdf)

Donderdag 31 maart 2022
10.30 uur: we ontmoeten elkaar op het NS-station van Enschede.
Na koffie/thee volgt een korte inleiding over de stad Enschede en het thema van deze dag.
O.l.v. Frederik Erens maken we dan een wandeling langs objecten en locaties die behoren tot Joods Erfgoed in het centrum van Enschede o.a.:
+ (bezoek aan) de Synagoge (1918-1923; K. de Bazel, A. Smits, C. van der Linde);
+ het huis Menko-Van Dam (1915; K. de Bazel);
+ Villa Isodoor Menko (1923; K. de Bazel, A. Smits; 1996; Harry Abels), voormalig Hotel Memphis. Bezoek interieur onder voorbehoud.
+ Het Volkspark: Oorlogsmonument (1953; Mari Andriessen).

We vervolgen onze themadag per bus naar/langs:
+ landhuis Stokhorst (1916; K. de Bazel), gebouwd in opdracht van de fam. Jannink - van Heek. NB. Niet te bezoeken, alleen van afstand te bekijken.
+ de wijk Roombeek, met o.a. voormalige fabriekscomplexen (o.a. Menko, Rozendaal). Kunstacademie ArtEZ bevindt zich in één van de gebouwen (bezoek onder voorbehoud). Ook aandacht voor nieuwe architectuur in deze heringerichte wijk.

Aan het eind van de middag verplaatsen we ons naar het naburige Borne. In het centrum stond de grote textielfabriek van Spanjaard, die tot 1973 werk verschafte aan zeker de helft van de beroepsbevolking van Borne en omliggende dorpen. De fabriek is in 1986 volledig gesloopt. We zien enkele overblijfselen van de 'Spanjaarden', o.a.
+ de villa 'Het Witte Huis', gebouwd in 1868 en verbouwd in 1914;
+ Villa Elisabeth (1895), tot 1988 in gebruik als gemeenthuis van Borne, momenteel een restaurant.

Tot slot bezoeken we de voormalige Bornse sjoel. De synagoge is momenteel in gebruik als een cultureel centrum, waar exposities en concerten plaats vinden. Zie ook www.bornsesynagoge.nl
De themadag wordt hier besloten met een concert met jiddische muziek en verhalen door Shura Lipovsky. Zij is één van de beste vertolksters van dit genre in Nederland en ver daarbuiten. Zie ook www.shuralipovsky.com. Zij wordt op de vleugel begeleid door Paul Prenen.

Ca. 18 uur: einde van de themadag. Vanaf de synagoge is het ca. 15 minuten lopen naar NS-station Borne. NB. Zo nodig en gewenst kan extra vervoer van synagoge naar het station geregeld worden.

 1. Vervoer: deelnemers reizen zelfstandig naar Enschede, waar we elkaar op of nabij het NS-station ontmoeten. Tijdens een deel van de excursiedag maken we gebruik van een luxe touringcar. De dag zal eindigen bij NS-station Borne.
 2. Reissom / Sponsor concert? De reissom is hoger dan u waarschijnlijk van ons gewend bent. We willen deze thema-dag echter graag afsluiten met jiddische muziek. Het gaat hier om professionele musici waarvan we de kosten (voorlopig) in onze reiscalculatie hebben moeten meenemen. Verder dwingt Covid-19 ons om met kleinere groepen te reizen dan voorheen. Ook hier moeten in onze reiscalculatie rekening mee houden. NB. Mocht u als sponsor van dit concert willen optreden dan graag overleg met Gerard Kemna (024-3788872). Wij zullen u dan op een bijzondere wijze tegemoet komen. Met één of meer sponsoren bestaat de mogelijkheid dat de reissom omlaag gaat.
 3. Het minimum aantal deelnemers is 20. Indien dit aantal niet gehaald wordt is het mogelijk dat als 'inbegrepen' genoemde entrees/bezoekkosten voor eigen rekening komen.
 4. Excursies / goed ter been / audiosysteem: het excursieprogramma is voorlopig. Ca. 8 dagen vóór vertrek ontvangt u nadere informatie en de deelnemerslijst. Een deel van de excursiedag zal te voet gaan. Deelnemers dienen daarom goed ter been te zijn. Wij zullen tijdens de excursies gebruik maken van het audiosysteem van De Gouden Engel (DGE). Wij hebben goede evaringen met de 'oortjes' en oortelefoons, ook bij mensen met een gehoorapparaat.
 5. Thematische begeleiding: Frederik Erens is historicus en heeft zich, mede door persoonlijke contacten, uitgebreid verdiept in de geschiedenis van de joodse fabrikanten-families in Twente. Architectuur rond 1900 heeft ook zijn grote liefde. In oktober zal hij voor De Gouden Engel bovendien een themareis 'Art Nouveau' naar Antwerpen en Brussel verzorgen. Gerard Kemna heeft de algemene leiding en zal zorgen dat deze dag logistiek naar wens verloopt.
 6. COVID-19 en verder. NIEUWE REISPERIODE. Opgave? Annulering? Het is mogelijk dat we ook in 2022 nog aan beperkende maatregelen zijn gebonden. Wij gaan er vanuit dat alle deelnemers in voldoende gevaccineerd zijn tegen Covid-19. wanneer u om medische redenen en/of gezondheidsredenen niet gevaccineerd kunt of mag worden wil ik u vragen met ons contact te zoeken voor overleg. Wij zullen ons bij de uitvoering van de reis minimaal houden aan de veiligheidseisen die op dat moment ter plaatse gelden. Om u te helpen bij de beslissing van een voorlopige of definitieve reisopgave en/of eventuele reisannulering maken wij de volgende afspraak met u: voor dagreizen geldt dat een reisopgave tot 28 dagen vóór vertrek kosteloos geannuleerd kan worden. 
 7. Donateurs van Stichting De Gouden Engel (alsook hun eventuele medereiziger) ontvangen een korting van € 10,-- p.p. op alle korte reizen en dagactiviteiten. U bent donateur wanneer u minimaal € 30,- als Donatie-2022 hebt overgemaakt op ING-banknummer NL78 INGB 0000 0701 05 t.n.v. Stichting De Gouden Engel te Nijmegen. (NB. Het rekeningnummer van de stichting bij ABN-AMRO zal binnenkort komen te vervallen!)
 8. VOORLOPIGE OPGAVE IS MOGELIJK! Bent u geïnteresseerd maar kunt u nog niet definitief beslissen dan adviseren wij u een voorlopige opgave. Wij blijven dan kosteloos een plaats voor u vrijhouden tot u van ons een berichtje krijgt, waarna u zo snel mogelijk moet beslissen.
 9. Onder de noemer 'Klein Geluk Groot Genot' zullen wij extra 1-, 2- en 3-daagse reizen toevoegen voor kleine groepen (5-10 personen). Het gaat hier om bestemmingen in Nederland en nabije regio's/steden in België, Luxemburg en Duitsland. Thema's: museumbezoek, concertbezoek, wandelen. Basiskosten: ca. 50 tot 300 Euro. Nadere informatie is te vinden op deze site onder "Overzicht nieuwsbrieven", maar kan ook op verzoek worden toegestuurd.

! Reisvoorwaarden. Op deze reis zijn de reisvoorwaarden van De Gouden Engel van toepassing. U kunt deze hier lezen of downloaden.

Inbegrepen:
 • vervoer per luxe touringcar gedurende een deel van de excursies
 • entrees en bezoekkosten tot een bedrag van maximaal € 15,-- p.p.
 • koffie / thee
 • slotconcert in de voormalige synagoge van Borne
 • inhoudelijke en algemene begeleiding
 • fooi voor de chauffeur
NIet inbegrepen:
 • reis naar NS-station Enschede en vanaf NS-station Borne
 • lunch
 • eventuele overige kosten van entrees, bezoekkosten

Inschrijven

Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor deze reis.
Bent u geïnteresseerd maar kunt u nog niet definitief beslissen, dan bestaat ook de mogelijkheid van voorlopige opgave.
Wij houden dan kosteloos een plaats voor u vrij.

Vult u hier de reiscode in, deze staat rechts bovenin de pagina, in het blokje Reisgegevens